ദൈവ വിധിവിലക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആവിഷ്കരിച്ച ഭരണരീതിയാണ്‌ അന്ത്യപ്രവാചകന്റെഅവസാനകാലത്ത്‌ ആരംഭിച്ച ഇസ്ലാമിക ഭരണവും ഭരണകൂടവുംആദ്യ ഭരണാധികാരി മുഹമ്മദ്നബി തന്നെയായിരുന്നുഅതിനു ശേഷം അര്ഹതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അബൂബക്കര്‍, ഉമര്‍,ഉസ്മാന്‍, അലി എന്നിവര് അധികാരമേറ്റെടുത്ത്‌ ഭരണം നടത്തിപിന്നീട്‌ അഞ്ചാമതൊരു ഖലീഫ(ഖുര്ആനിനും നബിചര്യക്കുമനുസരിച്ച്‌) ഭരണം നടത്താനുണ്ടായില്ലഇത്‌ ഇസ്ലാമിന്റെ ദാര്ശനികപരാജയമല്ലേഉസ്മാന്റെയും അലിയുടെയും ഭരണകാലത്ത്‌ ആയിരക്കണക്കിന്‌ മുസ്ലിംകള്കൊല്ലപ്പെടാനിടയായികൊല്ലപ്പെട്ടതും കൊന്നതും കറതീര്ന്ന മുസ്ലിംകള്‍ തന്നെ. ഇതില്‍ നിന്ന്മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്‌ ജനങ്ങള്‍ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നല്ലേ?
എല്ലാവരും മതവിശ്വാസികളോ മതനിയമങ്ങള്‍ അനുസരിക്കുന്നവരോ ആകണമെന്ന്‌ അല്ലാഹു തന്നെഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ്‌ വിശുദ്ധഖുര്ആനില്‍ നിന്ന്‌ തന്നെ വ്യക്തമാകുന്നത്‌. ``ഏതൊരു വസ്തുവെയുംഉപമയാക്കുന്നതില്‍ അല്ലാഹു ലജ്ജിക്കുകയില്ലതീര്ച്ചഅതൊരു കൊതുകോ അതിലുപരി നിസ്സാരമോആകട്ടെഎന്നാല്‍ വിശ്വാസികള്ക്ക്‌ അത്‌ തങ്ങളുടെ നാഥന്റെ പക്കല്‍ നിന്നുമുള്ള സത്യമാണെന്ന്ബോധ്യമാകുന്നതാണ്‌. സത്യനിഷേധികളാകട്ടെ  ഉപമകൊണ്ട്‌ അല്ലാഹു എന്താണുദ്ദേശിക്കുന്നത്എന്ന്‌ ചോദിക്കുകയാണ്‌ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ  ഉപമ നിമിത്തം ധാരാളം ആളുകളെ അവന്പിഴവിലാക്കുന്നുധാരാളം പേരെ നേര്വഴിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുഅധര്മകാരികളല്ലാത്തആരെയും അത്‌ നിമിത്തം അവന് പിഴപ്പിക്കുകയില്ല.'' (വി.ഖു. 2:26) 


``അല്ലാഹു ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നെങ്കില്അവരെയൊക്കെ അവന്‍ സന്മാര്ഗത്തില്‍ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നുഅതിനാല്‍ നീഒരിക്കലും അവിവേകികളില്‍ പെട്ടുപോകരുത്‌.'' (വി.ഖു. 6:35) 


``എന്നാല്‍ നീ അതിയായിആഗ്രഹിച്ചാലും മനുഷ്യരില്‍ അധികപേരും വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല.'' (വി.ഖു. 12:103) 


``പറയുകസത്യംനിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ളതാകുന്നുഅതിനാല് ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ വിശ്വസിക്കട്ടെ.ഇഷ്ടമുള്ളവര്‍ അവിശ്വസിക്കട്ടെ.'' (വി.ഖു. 18:29)ജനങ്ങളില്‍ കുറേപേര്‍ ഇസ്ലാമിക ആദര്ശത്തില് വിശ്വസിക്കാനും കുറെ പേര്‍ അതിനെനിഷേധിക്കാനുമുള്ള സാധ്യത ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥമായ ഖുര്ആനില്‍ തന്നെവ്യക്തമാക്കിയിരിക്കെ ആളുകള്‍ ഇസ്ലാമില്‍ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത്‌ ദാര്ശനികമായപരാജയമാണെന്ന്‌ പറയാന്‍ യാതൊരു ന്യായവുമില്ല. ജനങ്ങളില്‍ ഭൂരിഭാഗം സത്യമതംസ്വീകരിക്കുകയില്ലെന്നാണ്‌ മുകളില്‍ ഉദ്ധരിച്ച 12:103 സൂക്തവും മറ്റു പല ഖുര്ആന്‍ സൂക്തങ്ങളുംവ്യക്തമാക്കുന്നത്‌. അതിനാല്‍ കുറെ ആളുകള്‍ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുന്നതില്അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ല.


ഖുര്ആനും പ്രവാചകചര്യയും പൂര്ണമായി പിന്തുടര്ന്നവരാണ്‌ ഖലീഫമാര്‍ എന്ന്‌ പറയുന്നതിന്പില്ക്കാല ഖലീഫമാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ പരിത്യജിച്ചുവെന്ന്‌ അര്ഥമില്ലചില്ലറ വീഴ്ചകള്സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനോട്‌ പൊതുവെ പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തിയവര്‍ തന്നെയാണ്പില്ക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടങ്ങള്ക്ക്‌ നേതൃത്വം നല്കിയ നൂറുകണക്കില്‍ ഖലീഫമാര്‍. കൂട്ടത്തില്‍ തികച്ചും മാതൃകാപരമായ ഇസ്ലാമിക ഭരണം നടത്തിയ ഖലീഫാ ഉമര്ബിന്അബ്ദില്അസീസും ഉള്പ്പെടുന്നു.


മുസ്ലിംകള്ക്കിടയില്‍ വഴക്കോ ആഭ്യന്തരയുദ്ധമോ ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്ന്‌ അല്ലാഹുവോ നബി()യോപറഞ്ഞിട്ടില്ലഎന്ന്‌ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയെക്കുറിച്ച്‌ വിശുദ്ധഖുര്ആനില് പരാമര്ശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്‌:  ``സത്യവിശ്വാസികളില്‍ നിന്നുള്ള രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള് പരസ്പരംപോരടിച്ചാല്‍ അവര്ക്കിടയില്‍ നിങ്ങള്‍ രഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കണംഎന്നിട്ട് രണ്ടില്‍ ഒരു വിഭാഗംമറുവിഭാഗത്തിനെതിരില്‍ അതിക്രമം കാണിച്ചാല്‍ അതിക്രമം കാണിക്കുന്ന വിഭാഗത്തോട്‌, അവര്അല്ലാഹുവിന്റെ കല്പനയിലേക്ക്‌ മടങ്ങുന്നതുവരെ നിങ്ങള്‍ സമരം ചെയ്യണംഅങ്ങനെ  വിഭാഗംമടങ്ങിവരികയാണെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍  രണ്ടു വിഭാഗങ്ങള്ക്കിടയില്‍ നീതിപൂര്വംരഞ്ജിപ്പുണ്ടാക്കുകയും നിങ്ങള് നീതിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുകതീര്ച്ചയായും അല്ലാഹു നീതിപാലിക്കുന്നവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.'' (വി.ഖു. 49:9) 


ഇസ്ലാം ഒരു ഉട്ടോപ്യന്‍ ആശയമല്ലെന്നും എല്ലായാഥാര്ഥ്യങ്ങളും സംഭവ്യതകളും പരിഗണിക്കുന്ന ദൈവിക ആദര്ശമാണെന്നുമത്രെ ഇതില്നിന്നൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാവുന്നത്.

from മുഖാമുഖം @ ശബാബ് വാരിക 

One Response so far.

  1. Unknown says:

    സഹോദര ഒരു മനുഷ്യന്‍ ജനിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ അവന്‍റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങള്‍ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു എങ്കില്‍ ആ മനുഷ്യനില്‍ വരുന്ന തെറ്റ് അരുടെതെയാകും?????????????ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെങ്കില്‍???????????അപ്പോള്‍ കുറ്റവാളി ദൈവമോ? അതോ? മനുഷ്യന്‍നോ???????

Leave a Reply

CONNECT WITH US

truth

Enter your email address:

Delivered by FeedBurner

ജാലകം

പുതിയ പോസ്റ്റുകള്‍‌